Gezondheid? Natuurlijk!

Oorkaarsen

Wat zijn de meest voorkomende effecten van Oorkaarsen?
De vraag naar oorkaarsen behandeling in de westerse cultuur heeft voornamelijk te maken met de ademhalingswegen. Verstopte neus, pijnlijke sinussen, chronische oorklachten, duizeligheid, gehoorverlies, terugkerende verkoudheden en chronisch hoesten, kortom alle slijmproducerende aandoeningen van de luchtwegen (inclusief astma!) worden op drastische manier verbeterd door het regelmatig gebruik van oorkaarsen.
Niettegenstaande het feit dat onze westerse cultuur adviseert dat oorkaarsen niet zouden gebruikt mogen worden bij infectieuze processen, blijkt uit de praktijk, dat het tegendeel waar is. Infecties van het hogere ademhalingssysteem (neus, keel, oren en longen) genezen veel sneller wanneer oorkaarsen gebruikt worden dan er zonder.
Verder blijken oorkaarsen enorm nuttig te zijn in geval van depressieve toestanden, angsten en stress. Zij hebben een kalmerend effect en verhogen het energieniveau. Dit is als dusdanig ook een belangrijk hulpmiddel bij het chronisch vermoeidheidssyndroom en bij meerdere neurologische aandoeningen.
Neveneffecten en contra-indicaties zijn ongewenste effecten van behandelingen. Wanneer men het oorkaarsenproces volledig begrijpt zijn alle effecten voorspelbaar. Men leert te werken met het volledige gamma van deze invloeden en men kan oorkaarsen dan gebruiken in vele uiteenlopende omstandigheden.
Oorkaarsen zijn een krachtige en veilige methode die heel veel kan bijdragen tot het in stand houden en het herstellen van uw gezondheid. Het is een fascinerend proces dat u een inzicht kan bezorgen in het hele ziek-zijn gebeuren.
Ik volgde een 2-daagse opleiding om oorkaarsen verantwoord te kunnen aanbieden aan jou
Voor een afspraak contacteer me via 0460/946619
Kostprijs: 40,00€
Oorkaarsen werden traditioneel gebruikt tijdens helende ceremonieën. Het was een essentieel onderdeel van de gereedschapskist en kennis van de Medicijnman. De helende effecten van deze toepassingen waren dus al bekend en werden wereldwijd al gebruikt gedurende duizenden jaren-in Egypte, India, Tibet, China, bij de Maya's, de Azteken en in de Culturen van de Amerikaanse Indianen. Mensen, die nooit enig contact met elkaar hadden, gebruikten dezelfde methodes om zichzelf te genezen. Dit is het fascinerende deel van de "universele kennis".
Maar waarom zou eender welke genezingswijze niet alleen wereldwijd verspreid zijn, maar ook veranderende culturen en geloofsystemen overleven? Het enige zinvolle antwoord moet liggen in de positieve effecten die mensen ervaren. De echte kracht van oorkaarsen, zoals een groot aantal mensen dit zien,is de enige reden waarom een genezende toepassing gedurende een zo lange periode gebruikt wordt. De voordelen voor jouw persoonlijke gezondheid moeten zo groot zijn en zo gemakkelijk waarneembaar zijn dat oorkaarsen nu nog steeds bestaan, en meer zelfs, in kracht en gebruik toenemen. Mensen die ze gebruikt hebben, die de verschillen ervaren hebben, blijven erover praten, waardoor anderen het ook willen proberen.
De modernisering heeft ook de oorkaarsen bereikt en de holle rieten stengels werden vervangen door holle kaarsen. Deze kaarsen worden speciaal, volgens hoge standaarden van zuiverheden en doeltreffendheid, gemaakt. Hierdoor komt het dat langs deze kaarsen geen gesmolten was druipt, noch langs de buitenkant, noch binnenin de kaars.

© 2019 De Vuurtoren. Alle rechten voorbehouden.